Afmelden van wedstrijden.

Indien je op de dag van de wedstrijd niet kan komen zwemmen is het van belang dat je je zo vroeg mogelijk afmeldt, zodat je inschrijving teruggetrokken kan worden. Op de uitnodigingen is vermeld op welk telefoonnummer er afgemeld dient te gebeuren. Afmelden van wedstrijden nadat een uitnodiging ontvangen is dient altijd bij de zwemcommissie te gebeuren.

Indien de afmelding te laat aan de zwemcommissie wordt doorgegeven kan er bij de organiserende vereniging niet meer afgemeld worden en krijgt de club een boete van de KNZB, deze boete zal dan aan de zwemmer die niet afgemeld heeft worden doorberekend. Voor welke datum er afgemeld moet worden staat in de uitnodiging. Op de uitnodigingen is vermeld op welk telefoonnummer dit dient te gebeuren. Ook als je op de dag zelf ziek bent meld moet je jezelf afmelden bij de zwemcommissie.

 

Zodra je gaat wedstrijd zwemmen wordt er verwacht dat je minimaal drie wedstrijden per jaar voor de club uitkomt.