Vertrouwenspersoon

Veilig sportklimaat

ZC Koewacht is een sportvereniging waar iedereen op zijn of haar niveau, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging op een veilig manier de sport waarvoor gekozen is kan beoefenen.
Het bestuur streeft er naar een zo veilig mogelijk sportklimaat te scheppen waar met respect met én sportief met een ieder wordt omgegaan. Zo hebben alle trainers een VOG (Verklaring omtrent gedrag) overlegd en heeft het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld.
Onsportief gedrag, zowel op het wedstrijdveld (zwembad) of op de tribunes wordt niet getolereerd en kan worden bestraft door schorsing van het lid of het ontnemen van het lidmaatschap.

Melding ongewenst gedrag, vertrouwenspersoon

Nederland is in shock na de onthullingen over misstanden bij The Voice of Holland. De door Tim Hofman en zijn team gemaakte aflevering van BOOS met aantijgingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij het RTL-programma The Voice of Holland hebben iedereen weer op scherp gezet!  

Het kan zomaar zijn dat je denkt… “wat heeft bovenstaande tekst met onze vereniging te maken??” Als vereniging vinden wij het belangrijk dat je met plezier bezig kan zijn met jouw favoriete zwemsport. Hier hoort ook bij dat je mag aangeven als je last hebt van ongewenste omgangsvormen. Wat is dat precies als iemand over jouw grenzen gaat? Je herkent dit o.a. als je buikpijn ervaart na een gebeurtenis, er wakker van ligt of niet kan ophouden met piekeren.  Het kan soms moeilijk zijn om tegen de ander aan te geven dat je moeite hebt met wat er is voorgevallen, wat ertoe bijdraagt dat je plezier om te sporten afneemt. Voor ZC Koewacht is het belangrijk dat leden weten dat je altijd terecht kan bij je coach, trainer en ook bij onze vertrouwenspersoon. Wat de vertrouwenspersoon doet kan je terugvinden op onze website maar weet dat wij er voor je zijn. Mochten hier vragen over zijn hoor ik dit graag. Samen sta je sterker!

Indien iemand te maken krijgt met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag kan dat gemeld worden aan de door de vereniging aangesteld vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen:

Esmee Vonk (vertrouwenspersoon@zckoewacht.nl)
Michiel Verschueren (vertrouwenspersoon@zckoewacht.nl)

Code Blauw

Onder de noemer “Code Blauw” laten de KNZB, (zwem)verenigingen, zwemscholen en zwembaden zien dat we ons samen sterk moeten maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is daarbij de ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en met de faciliteiten om te gaan.