Klachtenprocedure

Beste ouders/verzorgers,

Mocht u ondanks alle zorgvuldigheid toch een klacht hebben, dan kan u contact opnemen via onderstaande link. U dient uw naam en adres hierin te vermelden, de dagtekening, de omschrijving van de klacht en eventuele de naam of namen van diegene die aangeklaagd worden. De klachten worden besproken binnen het bestuur en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Indien de klacht één van de bestuursleden betreft, dan wordt die er buiten gehouden, zodat uw klacht in vertrouwen behandeld wordt.

Uw klacht wordt normaal gesproken binnen 4 weken in behandelingen genomen en een beslissing zal worden teruggekoppeld.

link: 
voorzitter@zckoewacht.nl 

 


Overzicht van de zwemlesgevers in bijlage