Opzeggen van het lidmaatschap

Wanneer men geen lid meer wenst te zijn van de club, gelieve dit dan schriftelijk doorgeven aan de secretaris: 

E-mail: secretaris@zckoewacht.nl  

Indien je je lidmaatschap opzegt, vragen wij vriendelijk om alle door de club in bruikleen gegeven attributen, zoals wedstrijdshirt, broekje, tas en eventueel zoomers in te leveren op de laatste training waaraan je deelneemt. 

Opzeggingen voor 15 december van het lopende jaar worden verwerkt voor er nieuwe contributie plicht ontstaat.