Nabericht lopende corona maatregelen, betreffende Reynaertland

Submitted by ZCKwebmaster on Mon, 11/15/2021 - 08:49

 Corona

Beste ZCK-ers,

Een week onderweg met de nieuwe corona maatregelen, en weer een persconferentie van onze demissionaire ministers achter de rug.
We zijn blij dat het zwemmen (zwemles, training, wedstrijden) mogelijk blijft. Maar helaas zonder toeschouwers.

Puntjes worden op de i gezet, in Reynaertland. Bij deze dan ook een herhaalde oproep je aan de regels te houden, te weten:

  • Kom op tijd, wees minimaal 5 minuten voor aanvang van de training/zwemles aanwezig. Geef vrijwilligers de tijd de corona-app te checken;
  • Indien zwemmertjes zelfstandig kunnen opkleden, laat ze dat dan ook doen. Met andere woorden: als het niet nodig is, ga dan als ouder/verzorger niet mee naar binnen;
  • Mondkapjes in het gebouw verplicht;
  • Zwemmers 18+ en ouders van zwemmers, die naar de kleedhokjes gaan, moeten een QR code INCL identificatie bij de hand hebben.
  • Je gaat als 18+ niet naar de kleedhokjes zonder toestemming, dus zonder gecontroleerd te zijn ! Is er even niemand, wacht dan, loop niet door.
     

Dit zijn voorwaarden die gesteld worden aan het door kunnen laten gaan van zwemactiviteiten. Het is altijd beter dan niet kunnen zwemmen, en als iedereen meewerkt, valt het ook wel weer mee. 

Wel moeten we de gehele duur van onze zwemles/trainingen toezien op de toegang naar de kleedhokjes. Dit betekent dat we vrijwilligers zoeken om op dinsdag, woensdag en donderdag, maar ook op zondag, te helpen hierbij.
Dus als je als ouder/verzorger in de horeca wacht tijdens de training, doen we graag een beroep op je, om deze taak op je te nemen. Dit mag ook in duo's. We hopen op medewerking, want het alternatief is dat we een trainer op moeten offeren, hetgeen de training lastiger, en mogelijk onmogelijk zal maken.


Bij voorbaat dank voor het begrip, en de medewerking. Eventuele vragen of opmerkingen kunnen natuurlijk altijd gesteld worden via secretaris@zckoewacht.nl of Voorzitter@zckoewacht.nl of persoonlijk bij het zwembad.

Namens bestuur ZC Koewacht