Het Zwem ABC

Zwemles

Leren zwemmen is in ons waterrijk land heel belangrijk. We wonen in de buurt van het water, maar we zoeken het water ook erg graag op in een van de vele zwembaden of op andere recreatieplassen.


Het zwem-ABC bestaat uit een drietal Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.

Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren lopen in het water, spetteren, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.

Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water, ieder spel heeft een bedoeling!

Als een kind kan drijven op borst en rug, is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

 

Zwemslagen en nog meer vaardigheden

Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee kennismakingsslagen en worden bij iedere diploma wat moeilijker. Behalve aan de zwemslagen wordt ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en de kante en naar de bodem gaan.

 

Zwemveiligheid

Bij het ZwemABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde. Een kind dat zwemdiploma C heeft gehaald heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier.

 

Examens en Zwemdiploma’s

Als zwembad of vereniging gaat afzwemmen, dan vragen ze het examen aan bij de Nationale Raad Zwemdiploma’s. De NRZ zorgt ervoor dat de examens steekproefsgewijs worden bezocht door rapporteurs. De rapporteurs rapporteren hun bevindingen bij de NRZ. Zonodig kan de NRZ corrigerend optreden. Op deze wijze wordt de kwaliteit in Nederland op gelijk en goed niveau gehouden.

 

Proefzwemmen

Kinderen gaan niet zomaar examen doen voor een zwemdiploma. Eerst doen ze mee aan het proef zwemmen. Tijdens dit proef zwemmen wordt gekeken of een kind echt alle onderdelen beheerst. Kinderen zwemmen dan ook het complete examenprogramma, zowel in badkleding als met kleren aan. Kinderen die alle onderdelen voor het betreffende diploma onder de knie hebben, mogen aan het echte examen deelnemen. De overige kinderen moeten nog even door oefenen.

 

Het examen

Het examen is altijd een feestelijk gebeuren. Of het kind nu afzwemt voor het A, B of C diploma. De kinderen met hun vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en overige belangstellenden verzamelen zich in het zwembad.

Bij ieder examen is er een beoordelingscommissie. Hierin zitten mensen van het zwembad of de vereniging. Zij kijken of de kinderen alle onderdelen goed uitvoeren. Soms is er ook een rapporteur van de Nationale Raad Zwemdiploma’s aanwezig. De rapporteur kijkt of de kinderen allemaal voldoen aan het vastgestelde niveau, maar kijkt ook of de beoordelingscommissie zijn werk goed doet en of het examen goed verloopt. De rapporteur brengt hierover verslag uit aan de Nationale Raad Zwemdiploma’s.

Daarnaast lopen er meestal nog een paar mensen rond die de kinderen helpen met het uittrekken van de natte kleren na het gekleed zwemmen en die aan de rand van het zwembad kinderen vertellen wat ze moeten doen.

 

Geslaagd

Na afloop van het examen maakt de beoordelingscommissie de uitslag bekend en worden de diploma’s uitgereikt.

ZwemABC