Corona update 21-02

Submitted by ZCKwebmaster on Tue, 02/23/2021 - 19:01

Corona

Ondanks dat we allen nog steeds met de lock-down te maken hebben, en van zwemmen helaas nog geen sprake kan zijn, toch even een kort bericht van de zwemclub. 

Allereerst hopen we dat iedereen zo goed als mogelijk door deze periode heenkomt. We lijden enorm onder de lockdown. Niet zwemmen, niet of nauwelijks naar school. Thuis werken, of werken onder lastige omstandigheden. En een hele kleine wereld doordat bezoek heel erg beperkt wordt.

Enkelen van ons hebben ook daadwerkelijk zelf of in directe kring, met Covid te maken gehad.

Hopelijk houden we het nog even vol. Niet dat alles snel opgelost zal zijn, maar het voorjaar komt, de vaccinaties gaan een rol spelen. Reden om positief naar de toekomst te kijken. 

Wat kunnen we als zwemclub melden ?

Afgelopen jaar hebben we elke mogelijkheid die zich voordeed aangegrepen om activiteiten te ontplooien. Landtrainingen, zwemles/afzwemmen, trainingstijden verruimt in Axel en later ook in Hulst. Zwem4daagse en zelfs nog een wedstrijd voor minioren.

En ook de ALV in september i.p.v. maart. Ook nu, de afgelopen periode, zijn er contactmomenten met (zwemles) zwemmers geweest. Online.

Ook dit jaar zullen we de ALV, die traditioneel half maart wordt gehouden, uitstellen. Zodra er enig zicht is op verruiming/versoepeling van de maatregelen, zullen we een datum plannen, en de leden informeren.

Actie paasei is ook lastig momenteel. Jammer, maar we kijken wat we kunnen ondernemen.

 Verder nog wel positief te kunnen melden dat het zwembad in Hulst de afgelopen periode onder handen is genomen. We hebben in november nog gezien dat er volop aan het kleine badje werd gewerkt. Dat kleine badje is bijna klaar. Enkel de verlichting moet nog worden vervangen.

In het grote bad zijn de startblokken momenteel onderwerp van reparatie. De verlichting is daar bijna gereed.

En voor het gehele bad, en mogelijk het meest ingrijpende, ook aan de ontluchtingsinstallatie wordt gewerkt. We kunnen het een geluk bij een ongeluk noemen dat deze periode benut kon worden om belangrijke herstellingen uit te voeren in Reynaertland. Dank daarvoor aan Reynaertland.

 Rest niets dat te melden dat we zaken in de gaten houden. Zodra er iets kan, zullen we dat doen. 

 Aarzel niet bij vragen contact op te nemen. Blijf gezond !