Leeftijdsbepalingen en -beperkingen

Leeftijdsbepalingen en -beperkingen

 • Achtergrond

  Om jonge zwemmers en zwemsters te beschermen tegen overbelasting en om de indelingen tijdens wedstrijden voor iedereen duidelijk te maken is een aantal reglementen geformuleerd aangaande leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen.

 • Leeftijdsberekening

  Voor het grootste aantal wedstrijden wordt de leeftijdscategorie gebaseerd op de leeftijd van zwemmers op 31 december van het zwemseizoen.

  Voorbeeld: een meisje 2004 is gedurende het zwemseizoen 2018-2019 dus het hele seizoen ingedeeld als 14-jarige, en dus jeugd-1.

 • Leeftijdscategorieën

  Seizoen 2018 - 2019 (incl. openwater zwemmen 2019)

  meisjes

  categorie jongens
  2012 + 2013* minioren 1 2012 + 2013*
  2011 minioren 2 2011
  2010 minioren 3 2010
  2009 minioren 4 2009
  2008 minioren 5 2008
  n.v.t. minioren 6 2007
  2007 junioren 1 2006
  2006 junioren 2 2005
  2005 junioren 3 2004
  n.v.t. junioren 4 2003
  2004 jeugd 1 2002
  2003 jeugd 2 2001
  2002 senioren 1 2000
  2001 senioren 2 1999
  2000 e.o. senioren open 1998 e.o.

  * vanaf de 6e verjaardag kan er worden deelgenomen aan wedstrijden.

  Seizoen 2019 - 2020 (incl. openwater zwemmen 2020)

  meisjes categorie jongens
  2013 + 2014* minioren 1 2013 + 2014*
  2012 minioren 2 2012
  2011 minioren 3 2011
  2010 minioren 4 2010
  2009 minioren 5 2009
    minioren 6 2008
  2008 junioren 1 2007
  2007 junioren 2 2006
  2006 junioren 3 2005
  2005 junioren 4 2004
  2004 jeugd 1 2003
  2003 jeugd 2 2002
  2002 e.o. senioren open 2001 e.o.

  * vanaf de 6e verjaardag kan er worden deelgenomen aan wedstrijden.

 • Leeftijdsbeperkingen

  Afhankelijk van de leeftijdsgroep waartoe de zwemmer of zwemster behoort, gelden de onderstaande beperkingen voor het uitkomen bij wedstrijden.

  Leeftijdsgroep Nummers per dag Bijzondere bepaling Mag zwemmen met:
  Minioren 1 max 50m per nummer
  max 4 nr's per dag, incl. estafettes
    minioren 2+3
  Minioren 2 max. 500m per dag;
  max. 5 nr's per dag, incl. estafettes

  max. 100 vlinderslag

  max. 200 wisselslag

  minioren 3+4
  Minioren 3 minioren 4+5
  Minioren 4 max 1000m per dag;
  max. 5 nr's per dag, incl. estafettes
  minioren 5+6 (j)
  minioren 5 en junioren 1 (m)
  Minioren 5 minioren 6 en junioren 1 (j)
  junioren 1 en 2 (m)

  Ingangsdatum 1 september 2019

 • Reglementen

  Alle details over de leeftijdsbepalingen en beperkingen zijn opgenomen in het KNZB D-reglement zwemmen, onderdeel 17.

  https://www.knzb.nl/knzb/downloads/reglementen/

 • Parazwemmers

  Sporters die in het bezit zijn van een classificatie kunnen tijdens reguliere wedstrijden deelnemen in een lagere leeftijdsklasse. Bij toepassing van deze regeling wordt uitsluitend "Buiten mededinging" aan een wedstrijd deelgenomen; de gemaakte tijden gelden wel als inschrijftijd voor wedstrijden waarvoor een limiettijd geldt.

  Een sporter met een classificatie kan alleen in de Nationale Zwemcompetitie tot maximaal vijf categorieën lager (eigen categorie + vier lager) ingeschreven worden. Bijvoorbeeld: een junior 1 (meisje 11) met classificatie kan in junioren 1, minioren 5, minioren 4 en minioren 3, minioren 2 ingeschreven worden; een senior (man van 30 jaar) met classificatie kan in senioren open, senioren 2, senioren 1, jeugd 2, jeugd 1 ingeschreven worden.