Update Covid-19, per 6 november 2021

Submitted by ZCKwebmaster on Sun, 11/07/2021 - 14:06

 Corona

Beste ZCK-ers,

Zoals bekend, zijn er door de regering nieuw maatregelen ingesteld, als gevolg van de weer toenemende besmettingen met het Corona virus, en de opgelopen cijfers met betrekking tot ziekenhuisopnamen.

De onderstaande maatregelen, gebaseerd op het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 8.0. De maatregelen uit dit protocol gelden vanaf zaterdag 6 november.

Samengevat zijn de regels voor alle betrokken als volgt:

 1. Om toegang te verkrijgen tot het zwembad voor training of wedstrijd in Reynaertland is voor personen vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs verplicht. Je moet in staat zijn een geldige QR code te kunnen tonen, in combinatie met een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort).
  Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan zwembadpersoneel, trainers, officials en alle vrijwilligers.

Dit gaat dus over toegang tot de badinrichting (kleedhokjes, douches en zwembad).

 1. Mondkapjes zijn binnen het gebouw verplicht voor alle aanwezigen vanaf 13 jaar. Tevens wordt 1,5 meter afstand in acht gehouden.
 2. Volg altijd de aanwijzingen van trainers en zwembadpersoneel op.
 3. Wees tijdig, minimaal 10 minuten voor aanvang, aanwezig !
 4. Douches en kleedkamers zijn open. Doe thuis je zwemkleding al aan, laat geen kleding achter in de kleine kleedhokjes.
 5. Kinderen zo veel mogelijk zonder begeleiding binnen de badinrichting. Indien 1 ouder een kind begeleid i.v.m. omkleden, dient de ouder te voldoen aan de corona-check verplichting. Toegang is beperkt tot de individuele kleedhokjes. Doucheruimte is uitgesloten van toegang.
 6. Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden
  gestuurd tijdens een bezoek aan de badinrichting bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 7. Wedstrijden zijn toegestaan.
 8. Publiek is toegestaan, ook bij wedstrijden, daarbij geldt een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar.
 9. Voor personeel en daaraan gelijkgestelde, zoals trainers, zwemlesgevers, juryleden, geldt geen corona-check plicht.

De basisregels blijven

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Aan alle leden het verzoek, blijf sportief. ZCK is een vereniging voor en door de leden, we zijn allemaal vrijwilliger. ZCK bedenkt de regels niet, we hebben ons er wel met zijn allen aan te houden. Mocht je geen geldig coronatoegangsbewijs kunnen laten zien, blijf dan thuis, ter voorkoming van problemen ter plekke.

Voor vragen kunt U terecht bij : secretaris@zckoewacht.nl of Voorzitter@zckoewacht.nl