Startplan

Ingediend door webmasterKoewacht op zo, 01/09/2019 - 11:41SPECIAAL VOOR DE DIPLOMAZWEMMERS EN BEGINNENDE WEDSTRIJDZWEMMERS:

Dit jaar starten we met iets nieuws voor deze groep zwemmers. Het zogenaamde STARTPLAN. Hierin zullen zwemmers die net klaar zijn met diploma zwemmen en de nieuwe zwemmers, technisch opgeleid worden tot beginnend wedstrijdzwemmer. Dit om de kloof van de zwemles naar wedstrijdzwemmen kleiner te krijgen en beter inzicht te krijgen wie welke aandacht nodig heeft. Meer gericht dus, meer aandacht voor deze groep zwemmers. Kleine stapjes, onderdelen van het zwemmen. Gerichte trainingen.

Zwemmers die in aanmerking komen voor het startplan kunnen zwemmen op dinsdag en donderdag en zullen elke laatste woensdag van de maand een beoordelingsmoment hebben waarin ze kunnen laten zien wat ze geleerd hebben.
Om de aandacht juist te verdelen nodigen we de zwemlessers uit om op woensdag en donderdag te komen trainen. Beide groepen, zowel startplan als zwemlessers, zijn welkom op zondagochtend voor de training.

Bij aanvang, vanaf komende dinsdag, zullen de trainers de zwemmers opvangen, en hierin wegwijs maken. Indien zwemmers bepaalde dagen niet kunnen trainen, zal worden gekeken voor een oplossing. 

Indien iemand hier vragen over heeft, kan zich melden, middels reactie op deze mail, of komende week bij de trainingen.